Εκδόθηκε σήμερα Τρίτη, και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ο Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση 32 θέσεων μονίμων υπαλλήλων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κωδικό, ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Το ΑΣΕΠ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του, δηλαδή έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου, με κατάθεση ή αποστολή τους στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 11510, Αθήνα) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-6400686) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: d.prosl.17@asep.gr).

SHARE

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ