Συνολικό ποσό ύψους 200.000 ευρώ διαθέτει το υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δαπανών κυρίως για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο.

Το κονδύλι, αφορά ποσό που εκταμιεύεται από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διατίθεται στους δήμους που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα κατανομής.

Συγκεκριμένα, στο Ρέθυμνο οι δήμοι λαμβάνουν: δήμος Ρεθύμνου 123.870 ευρώ, δήμος Αμαρίου 10.690 ευρώ, δήμος Μυλοποτάμου 39.320 ευρώ, δήμος Αγίου Βασιλείου 18.170 ευρώ και ο δήμος Ανωγείων 7.680 ευρώ.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ