Προβληματική είναι η κατάσταση λειτουργίας του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου, απαντά η διοίκηση του Ιδρύματος στους εργαζόμενους, που πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία, αντιδρώντας στις μισθολογικές μειώσεις.

Η διοίκηση του Θεραπευτηρίου, αναφέρει ότι το μισθολογικό κόστος ανέρχεται περίπου στο 70% του προϋπολογισμού του Θεραπευτηρίου, επισημαίνοντας ότι σε ανάλογα ιδρύματα το αντίστοιχο κόστος δεν ξεπερνά το 35% και εξηγεί ότι «προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας του Θεραπευτηρίου και ακολουθώντας σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, απεφασίσθη η μείωση του μισθολογικού κόστους κατά τρόπο δίκαιο και συμβατό με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση που διάγει η χώρα».

Σύμφωνα με την Διοίκηση, το νέο μισθολόγιο, παρά τις μικρές μειώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερβαίνει κατά πολύ τα ανάλογα μισθολόγια στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Εκτιμά ότι με τη συναίνεση και τη συνδρομή των εργαζομένων του Θεραπευτηρίου και ακολουθώντας νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που θα αυξήσει τις δραστηριότητες του, το Ίδρυμα θα συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμές υπηρεσίες του.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ