Το τέλος του Ραμαζανιού γιόρτασαν σήμερα Τετάρτη οι πρόσφυγες που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας του Ελληνικού.

Ðñüóöõãåò êåñíïýí ãëõêÜ ôéò ãõíáßêåò ôïõò óôïí êáôáõëéóìü ôïõ Åëëçíéêïý, óôï ãÞðåäï ôïõ ÷üêåõ, ÔåôÜñôç 6 Éïõëßïõ 2016. Ãéá ôïõò ìïõóïõëìÜíïõò ç óçìåñéíÞ çìÝñá åßíáé ãéïñôÞ êáèþò ãéïñôÜæåôáé ôï ôÝëïò ôïõ ñáìáæáíéïý. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ
Το πρωί πραγματοποιήθηκε η τελευταία προσευχή, η οποία σηματοδότησε το τέλος του μήνα νηστείας. Μετά την ολοκλήρωσή της ακολούθησε το Ιντ Αλ- Φιτρ, μία μεγάλη γιορτή για τη λήξη του Ραμαζανιού. Οι πρόσφυγες γιόρτασαν στο γήπεδο του χόκεϊ με τραγούδια και χορούς συνοδεία παραδοσιακών ήχων, που ακούγονταν από μεγάφωνα.

Ðñüóöõãåò ÷ïñåýïõí óôïí êáôáõëéóìü ôïõ Åëëçíéêïý, óôï ãÞðåäï ôïõ ÷üêåõ, ÔåôÜñôç 6 Éïõëßïõ 2016. Ãéá ôïõò ìïõóïõëìÜíïõò ç óçìåñéíÞ çìÝñá åßíáé ãéïñôÞ êáèþò ãéïñôÜæåôáé ôï ôÝëïò ôïõ ñáìáæáíéïý. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ
Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μοίρασε στους πρόσφυγες γλυκίσματα και παιχνίδια για τα παιδιά.

Ðñüóöõãåò óôïí êáôáõëéóìü ôïõ Åëëçíéêïý, óôï ãÞðåäï ôïõ ÷üêåõ, ÔåôÜñôç 6 Éïõëßïõ 2016. Ãéá ôïõò ìïóïõëìÜíïõò ç óçìåñéíÞ çìÝñá åßíáé ãéïñôÞ êáèþò ãéïñôÜæåôáé ôï ôÝëïò ôïõ ñáìáæáíéïý. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Πηγή φωτογραφιών: ΑΠΕ-ΜΠΕ


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ