Μέχρι τις 31 Μαΐου οι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (άμεσα και έμμεσα μέλη) θα πρέπει να αποστείλουν στο Ταμείο, είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνσή Ακαδημίας 27, 106 71 Αθήνα, είτε μέσω των κατά τόπους παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Α, την υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα για την ομαλή συνέχιση κάθε παροχής προς αυτούς.

Η υποχρέωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής απογραφής τους. Υπεύθυνες Δηλώσεις που αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), δεν θα γίνονται δεκτές. Για τους μερισματούχους, οι οποίοι δεν θα έχουν υποβάλει έως τότε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θα τεθεί θέμα διακοπής κάθε παροχής του Ταμείου προς αυτούς (μέρισμα, οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΑ κ.λπ.), τονίζεται στην ανακοίνωση. Για πληροφορίες σχετικά με την απογραφή, στο τηλέφωνο 210-3675022.

SHARE

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ