Ομόφωνα, ανακηρύχθηκε ως Προτιμώμενος Επενδυτής η Cosco για την απόκτηση του 67% του ΟΛΠ, μετά την εξέταση των τυπικών δικαιολογητικών που εμπρόθεσμα προσκόμισε το ΤΑΙΠΕΔ, όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την.

Επίσης, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ