Στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ανέρχεται το συνολικό ποσό για τις αποζημιώσεις, μετά τις φθορές που προκλήθηκαν από την σεισμική δραστηριότητα της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Το ύψος του συγκεκριμένου ποσού προκύπτει από τις συνολικά, 177 ζημιές στις συμμετέχουσες -στην έρευνα της ΕΑΕΕ- επιχειρήσεις.

Επίσης, το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων των κινδύνων που επλήγησαν ανέρχεται στα 50,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων για κινδύνους σεισμού στις υπό εξέταση ζώνες την ίδια περίοδο ανερχόταν σε 1.243,4 εκατ. ευρώ.

Από τα παραπάνω μεγέθη προκύπτουν οι εξής δείκτες:

-Μέση ζημία: 15.949 ευρώ

Μέσο ποσοστό ζημιών επί ασφαλισμένων κεφαλαίων: 5,6%

Μέσο ποσοστό συμμετοχής ζημιών επί ασφαλισμένων κεφαλαίων στις υπό εξέταση ζώνες: 0,2%,

Μέσο ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένων κεφαλαίων πληγέντων κινδύνων επί ασφαλισμένων κεφαλαίων στις υπό εξέταση ζώνες: 4,1%.

Στην έρευνα συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 97% επί της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου «πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως».

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ