Σαφέστατη απάντηση σε όσους διακινούν σενάρια περί ακύρωσης της επένδυσης στο Ελληνικό δίνει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Αναφέρουν ότι «ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί για ενδεχόμενη ακύρωση της επένδυσης λόγω της επικείμενης κήρυξης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, εξυπηρετεί αποκλειστικά μικροπολιτικές σκοπιμότητες και επικοινωνιακά παιχνίδια».

Τονίζουν ότι οι περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, διαβίβασαν, ως όφειλαν, σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τις προτάσεις τους για τις κηρύξεις στην περιοχή του Ελληνικού. Οι προτάσεις αυτές, μετά από επεξεργασία των αρμόδιων Διευθύνσεων του ΥΠΠΟΑ, θα εξεταστούν από τα ανώτατα γνωμοδοτικά όργανα του κράτους, προκειμένου να εκδοθούν και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Τονίζουν επίσης ότι «η κήρυξη-οριοθέτηση ενός αρχαιολογικού χώρου δεν καθιστά εκ των προτέρων κάθε σχετική έκταση αδόμητη, αλλά διασφαλίζει την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μέσω της παρακολούθησης των εκτελούμενων έργων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία».

Ο ΣΕΑ αναφέρει επίσης, ότι «οι αρχαιότητες και τα νεότερα μνημεία θα πρέπει να ενταχθούν με σεβασμό στο χωροταξικό σχέδιο της περιοχής και να αξιοποιηθούν.

Εξάλλου, πρόκειται για μια τεράστια έκταση που -σύμφωνα με το ίδιο το επενδυτικό σχέδιο- θα περιλαμβάνει ποικίλες χρήσεις γης, μεταξύ των οποίων χώρους πολιτισμού και ανοικτούς χώρους πρασίνου, οι οποίες θα μπορούσαν να οργανωθούν με άξονα τα υφιστάμενα μνημεία της περιοχής, αρχαία και νεότερα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ