Σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προχώρησαν οι φαρμακοποιοί και οι φαρμακοαποθηκάριοι, ζητώντας την αναστολή και την ακύρωση της από 29.10.2015 απόφασης των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού και την ίδρυση φαρμακείων.

Συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαριών, με τις προσφυγές τους στο ΣτΕ, υποστηρίζουν ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι αντίθετη σε διατάξεις του Συντάγματος, στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και στη νομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΣτΕ.

Οι προσφυγές αναμένεται να ζητηθούν στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ