Την…επιτυχία των πολιτικών της λιτότητας στην Ελλάδα αποτυπώνει η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την κατάσταση των νοικοκυριών στις  χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, από το 2007 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2015 το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 1/4, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση να υποχωρεί κατά 20% κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Αντίστοιχα πτωτική ήταν και η πορεία των αποταμιεύσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το ποσοστό αποταμίευσης στις αρχές του 2007 ήταν 3,2%. Στο τέλος του 2013 το ποσοστό ήταν στο -11,1%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 είχε περιοριστεί η πτώση του στο -6,8%.

Κατά μέσο όρο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά 3,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι του 2007, ενώ το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε άνοδο κατά 8,1%.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών του και ειδικά σε εκείνες όπου εφαρμόστηκαν προγράμματα «προσαρμογής» όπως η Ελλάδα.

Πηγή φωτογραφίας: Sooc

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ