Ο όμιλος MIG προχώρησε σε εκλογή νέων μελών και ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου.

Τη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG αναλαμβάνει ο Σταύρος Λεκκάκος ενώ τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Θανάσης Παπανικολάου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε πλέον και διαμορφώνεται ως εξής:

Σταύρος Λεκκάκος (μη εκτελεστικός πρόεδρος), Μανώλης Ξανθάκης (μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος), Παναγιώτης Θρουβάλας (εκτελεστικός αντιπρόεδρος), Θανάσης Παπανικολάου (διευθύνων σύμβουλος), Ανδρέας Βγενόπουλος (μη εκτελεστικό μέλος), Iskandar Safa (μη εκτελεστικό μέλος), Joseph Iskander (μη εκτελεστικό μέλος), Γιώργος Ευστρατιάδης (μη εκτελεστικό μέλος), Φώτιος Καρατζένης (μη εκτελεστικό μέλος), Κωνσταντίνος Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Σπύρος Παπασπύρου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιος Λασσαδός (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Θεόδωρος Μυλωνάς (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Περαιτέρω, εξέλεξε νέα μέλη Επιτροπών:

– Εκτελεστική Επιτροπή: Π. Θρουβάλας (πρόεδρος), Θ. Παπανικολάου (μέλος), Κ. Μάγειρας (μέλος) και Ch. Vivien (μέλος).

– Nomination & Remuneration Committee: Μ. Ξανθάκης (πρόεδρος), Γ. Λασσαδός (μέλος) και Φ. Καρατζένης (μέλος).

– Επιτροπή Ελέγχου: Μ. Ξανθάκης (πρόεδρος), Γ. Λασσαδός (μέλος) και Γ. Ευστρατιάδης (μέλος).


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ