Την αναστολή εφαρμογής του νόμου 4412/2016 που αφορά τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης του συνόλου των παράγωγων νομοθετημάτων και εγκυκλίων και της δημιουργίας των προβλεπομένων ψηφιακών υποδομών, ζητεί το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), καθώς, όπως επισημαίνει «αυτή την στιγμή δεν μπορεί να προκηρυχτεί κανένα νέο έργο, με χρηματοδότηση είτε του ΕΣΠΑ είτε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Το ΔΣ της ΕΝΠΕ προτείνει κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα, να εφαρμοσθεί το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να προχωρήσουν νέα έργα και να αυξηθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγοραστός, απέστειλε σχετική επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ