Λήγει σήμερα, Παρασκευή η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21 – Αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες – για το 2015, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΓΑ.

Όσοι δικαιούχοι το 2014 εισέπραξαν προκαταβολή για το 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία. Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ