Υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια 39 ασθενοφόρων οχημάτων για τις Υγειονομικές Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (14 οχήματα), Νοτίου Αιγαίου (8 οχήματα), Ηπείρου (11 οχήματα) και Ιονίων Νήσων (6 οχήματα).

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στα 2.333.740 ευρώ. Επιπλέον, σύντομα αναμένεται η υπογραφή σύμβασης προμήθειας για ακόμα 51 οχήματα τα οποία θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες Κρήτης (25 οχήματα), Δυτικής Μακεδονίας (14 οχήματα), Βορείου Αιγαίου (2 οχήματα) και Πελοποννήσου (10 οχήματα), με υπολειπόμενο κόστος προμήθειας 3.051.814 ευρώ.

Σ΄ ό,τι αφορά την προμήθεια 96 ακόμα οχημάτων για τις Περιφέρειες Αττικής (30 οχήματα και 15 κινητές μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (9 οχήματα και 4 κινητές μονάδες), Θεσσαλίας (13 οχήματα) και Στερεάς Ελλάδας (10 οχήματα), έχει ήδη εξασφαλιστεί η ένταξη της προμήθειας στο επόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με την έναρξη του προγράμματος θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ