Υπογράφηκε στις 15-07-2016 από τον Γιώργο Ιωαννίδη, ειδικό γραμματέα διαχείρισης τομεακών επιχειρησιακού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), η ένταξη της πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» με δικαιούχο την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ.

Αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και σημειώνεται ότι στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο με σκοπό την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ