Το 88% των Ελλήνων κρίνει ως επιτακτική την ανάγκη επαναφοράς του πλαισίου των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Αυτό καταδεικνύει έρευνα της Metron Analysis που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΓΣΕΕ σε δείγμα 1.201 ατόμων από 18 ετών και άνω.
Στις ηλικίες 18-34 το ποσοστό που υποστηρίζει την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων ανέρχεται στο 91%.

Ανεξάρτητα με το τι κόμμα ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές οι ερωτώμενοι, όπως προκύπτει από τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα της έρευνας, θεωρούν τη Συλλογική Αυτονομία ως απαραίτητη προϋπόθεση προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

Επίσης οι πολίτες σε ποσοστό 85% κρίνουν ότι η αυστηροποίηση των ελέγχων και η επιβολή υψηλών προστίμων συμβάλουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ