Ανακαλούνται από το υπουργείο Παιδείας οι άδειες των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ΙΕΚ «Ξυνή» και Mediterranean College (Β. Ελλάδος).

Στην απόφαση του υπουργείου Παιδείες γίνεται αναφορά σε «λόγους δημοσίου συμφέροντος, ανάγκη διαφύλαξης της φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και εύρυθμης λειτουργίας του κολεγίου και της αδιατάρακτης εκπαίδευσης των σπουδαστών σ’ αυτό».

Για το ΙΕΚ «Ξυνή» έχουν κινηθεί διαδικασίες και ενώπιον της Δικαιοσύνης για περιπτώσεις παρατυπιών στη λειτουργία του. 

Οι σπουδαστές των εκπαιδευτηρίων μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των διδάκτρων ή να μετεγγραφούν σε άλλο κολέγιο της προτίμησης τους.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, οι σπουδαστές των συγκεκριμένων εκπαιδευτηρίων «δικαιούνται επιστροφής των διδάκτρων που έχουν ήδη προκαταβάλει εν όψει της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, δικαιούμενοι είτε μετεγγραφής σε άλλο ιδιωτικό ΙΕΚ της περιοχής προτίμησής τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότητάς τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε δημόσιο ΙΕΚ, εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους».

 

 


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ