Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες άμεσης προστασίας και αποκατάστασης του αναγλύφου της περιοχής στον Λόφο-Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, όπως προέκυψε από την αυτοψία που διενεργήθηκε στο ταφικό μνημείο από κλιμάκιο στελεχών του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εξασφάλιση των πρανών του Λόφου-Τύμβου Καστά, του περιβόλου και του περιβάλλοντος χώρου με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, καθώς και η διευθέτηση της απορροής των ομβρίων υδάτων με τις κατάλληλες εργασίες αποστράγγισης». Ως μακροπρόθεσμος στόχος περιγράφεται η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου.

Όπως πληροφορεί το υπουργείο, «το εν λόγω έργο εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για το μνημείο και εξελίσσεται σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία και το ισχύον νομικό πλαίσιο».

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ