Την άμεση κάλυψη 12 κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών ζητά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (Ε.Δ.Ε.), με υπόμνημά της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Νίκο Παρασκευόπουλο.

Η Ε.Δ.Ε. στο υπόμνημά της αναφέρει ότι πρόσφατα με διαγωνισμό καλύφθηκαν 194 κενά Ειρηνοδικών. Ωστόσο, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας απεχώρησαν στις 30.6.2015 άλλοι 10 Ειρηνοδίκες, ένας Ειρηνοδίκης παραιτήθηκε και μία Ειρηνοδίκης απεβίωσε.

Ακόμα, αναφέρει η Ε.Δ.Ε. ότι στο τέλος του δικαστικού έτους (30.6.2016) θα αποχωρήσουν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας άλλοι 19 Ειρηνοδίκες, ενώ ήδη 2 παραιτήθηκαν, χωρίς όμως να έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες προς οριστικοποίηση των παραιτήσεών τους.

Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει την αναγκαιότητα της άμεσης ικανοποίησης του αιτήματος πρόσληψης των 12 επιπλέον Ειρηνοδικών γιατί, μεταξύ των άλλων, «μόνο με την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων θα καταστεί δυνατή τόσο η εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ