Σε 1.459 χιλιόμετρα ανερχόταν το 2015 το συνολικό μήκος των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου στη χώρα.

Αυτό προκύπτει από μια νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις μεταφορές φυσικού αερίου, μέσω αγωγών, στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Ειδικότερα, 512 χλμ. είναι το μήκος του κεντρικού αγωγού μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης και 947 χλμ. το μήκος των αγωγών τροφοδοσίας των διαφόρων περιοχών της χώρας. Το μήκος του δικτύου παραμένει σταθερό σε σχέση με το 2014.

Οι δαπάνες συντήρησης των υποδομών μεταφοράς φυσικού αερίου ανήλθαν πέρυσι σε 1.487.000 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με το 2014, όπου οι αντίστοιχες δαπάνες ανήλθαν σε 1.566.000 ευρώ. Οι δε επενδύσεις σε νέες υποδομές ανήλθαν σε 49.284.000 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 34,5% σε σύγκριση με τις επενδύσεις του 2014, οι οποίες ανήλθαν σε 75.228.000 ευρώ.

Αναφορικά με τις συνολικές εισαχθείσες ποσότητες (παραλαβές) φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), παρατηρείται αύξηση 7,8% σε σχέση με το 2014. Αντίστοιχα, οι συνολικές εξαχθείσες ποσότητες (παραδόσεις) φυσικού αερίου από τα σημεία εξόδου του ΕΣΜΦΑ, παρουσίασαν αύξηση 7,4% το 2015 σε σύγκριση με το 2014.

Το μεταφορικό έργο κατά το 2015 ανήλθε σε 649 εκατ. τονοχιλιόμετρα (MtKm), παρουσιάζοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το 2014, όταν ανήλθε σε 622 εκατ. τονοχιλιόμετρα (MtKm).

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ