Μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου θα αποπληρωθεί η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του α’ εξαμήνου στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ.

Όπως ανακοίνωσε το ταμείο των μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων, η καταβολή θα γίνει χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων», σύμφωνα με την από 28-9-2016 απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ