Περαιτέρω μέτρα για την προστασία από ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις θα λάβει η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αποφασίστηκε σε πρόσφατη συνάντηση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS), με συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Στόχος είναι η θωράκιση της τράπεζας για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Η σχετική επιτροπή που έχει συσταθεί για την Αποτροπή και Διαχείριση Κυβερνοεπιθέσεων στον Τραπεζικό Χώρο θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στην αποτροπή και επιτυχή διαχείριση των σχετικών περιστατικών ασφαλείας στις ελληνικές τράπεζες.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θεμάτων, οι κίνδυνοι κυβερνοεπιθέσεων (cybercrime risks) και περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση και αποτροπή τους.

Με πρωτοβουλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν ήδη υλοποιηθεί από τα τέλη του παρελθόντος έτους οι πρόσφατες προτροπές της ΒΙS προς τις κεντρικές τράπεζες για χρήση εργαλείων και δομών, με τη σύσταση και λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ