Οι βρετανικές αρχές εντόπισαν σήμερα, Πέμπτη, ίχνη αποσύνθεσης λίγα μέτρα μακριά από το δέντρο που βρίσκεται πίσω από το σπίτι της οικογένειας του Μπεν και που έχουν επικεντρωθεί πλέον οι έρευνες.

Αυτά τα ίχνη εντοπίστηκαν στα δείγματα χώματος που έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Βρετανίας, ωστόσο προς το παρόν δεν είναι σε θέση να πουν αν είναι ανθρώπινα ή προέρχονται από κάποιο ζώο που πέθανε εκεί.

Σε δείγματα που είχαν παρθεί από άλλα μέρη των ερευνών βρέθηκαν ίχνη αποσύνθεσης από ένα σκυλί και μια νυχτερίδα.

¸ñåõíåò óôïí åëáéþíá, ðßóù áðü ôçí áãñïéêßá ðïõ åîáöáíßóôçêå ï Ìðåí Íßíôáì, ðñéí áðü 25 ÷ñüíéá, óôçí Êù ôçí ÐÝìðôç 29 Óåðôåìâñßïõ 2016. (EUROKINISSI)

¸ñåõíåò óôïí åëáéþíá, ðßóù áðü ôçí áãñïéêßá ðïõ åîáöáíßóôçêå ï Ìðåí Íßíôáì, ðñéí áðü 25 ÷ñüíéá, óôçí Êù ôçí ÐÝìðôç 29 Óåðôåìâñßïõ 2016. (EUROKINISSI)

¸ñåõíåò óôïí åëáéþíá, ðßóù áðü ôçí áãñïéêßá ðïõ åîáöáíßóôçêå ï Ìðåí Íßíôáì, ðñéí áðü 25 ÷ñüíéá, óôçí Êù ôçí ÐÝìðôç 29 Óåðôåìâñßïõ 2016. (EUROKINISSI)


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ