Πολύ μικρή υποχώρηση καταγράφει ο αριθμός των εγγεγραμμένων άνεργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Αύγουστο του 2016, καθώς ανήλθε σε 973.586 άτομα έναντι 973.631 ατόμων από τον Ιούλιο του 2016.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία ανέρχεται σε 896.562 άτομα.

Το 63,57 είναι γυναίκες και ποσοστό 53,15% είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ